ตารางความคุ้มครองประกันพ.ร.บ.

เงื่อนไขการรับประกัน

 1. ผู้ขับขี่ผู้กระทำละเมิดจะได้รับความคุ้มครองเฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น
 2. ผู้ประสบภัย หมายรวมถึงผู้ขับขี่ที่ถูกละเมิด ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก
 3. ในกรณีเสียชีวิตของผู้ประสบภัย การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต้องจ่ายเต็มจำนวนเงินจำกัดความรับผิดแต่ละคน

พ.ร.บ. จำเป็นต้องทำหรือไม่ ?

พ.ร.บ. คือ ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจะเป็นกฎหมายที่บังคับให้รถทุกคันที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกจะต้องทำพ.ร.บ. เพื่อเป็นหลักประกันให้กับผู้ประสบภัยจากรถ

ถ้าต่อพ.ร.บ.แล้วมีใบติดหน้ารถให้ด้วยใช่หรือไม่ ?

พ.ร.บ.คือใบสำหรับนำไปต่อภาษีรถยนต์ประจำปีอีกครั้งที่ขนส่งหรือทางออนไลน์ หลังจากนั้นจะออกใบภาษีรถยนต์ให้กับเรา

แชร์
 • พรบ. เก๋ง

  สำหรับรถส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง

  645599 บาท
  +
 • พรบ. กระบะ

  สำหรับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล

  967850 บาท
  +
 • พรบ. รถส่วนบุคคลเกิน 7 ที่นั่ง

  รถส่วนบุคคลเกิน 7 ที่นั่ง

  1,182999 บาท
  +
สินค้า จำนวน รวม
ค่าส่ง
รวมทั้งสิ้น  บาท
logo
ธนาคารกสิกรไทย
Account No.
Account Name วรวุฒิ เชาว์ประดิษฐ์
Thank you for your order!
ทักเลย!